Kategorija: Upis, završni ispit

Upis u prvi razred

upis

Obaveštenje

Obaveštenje o novoj proceduri upisa u prvi razred osnovne škole

prvaci

S obzirom na predstojeći upisni period u prvi razred osnovne škole, obaveštavamo vas o novini koja treba da doprinese tome da se procedura upisa pojednostavi u administrativnom smislu, što će biti značajno kako za škole, tako i za roditelje učenika.
Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obezbediti novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji, počev od školske 2019/2020. godine.
Ministarstvo će putem navedenog softvera, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova, obezbediti da se dokumenta popug Izvoda iz matične knjige rođenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike pribavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS”, 6poj 27/18).
Saglasno navedenom, roditelji više neće biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika, dostavljaju pomenuta dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.
Škola je u obavezi da pre početka upisa obavesti roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o ovoj mogućnosti vidnim isticanjem ove informacije na sajtu škole, oglasnim tablama i svim ostalim sredstvima koje škola koristi za komunikaciju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima učenika,
I pored navedenog, roditelji, odnosno zakonski zastupnici učenika, navedena dokumenta mogu i dalje po svom izboru da dostavljaju školi u papirnoj formi.

упис у први