Kategorija: Nastava

Promena kalendara obrazovno vaspitnog rada

Dopis Ministarstva

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu je dopis o promeni kalendara
obrazovno-vaspitnog rada za period
kada je planiran prolećni raspust u
osnovnim i srednjim školama.

Potrebno je da se upoznate sa sadržajem
dopisa.
ŠU Niš

Promena kalendara obrazovno vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj skoli

 

Dodatna uputstva o nastavi na daljinu

Dodatna uputstva o nastavi, kao i prazan obrazac nedeljnog operativnog plana možete preuzeti ovde:

Dodatna uputstva o nastavi na daljinu

Prilog 1_ Primer operativnog plana rada nastavnika

Obrazac  operativnog plana popunjavate u Wordu i šaljete mejlom na osvozdal@medianis.net. Na sledećim slikama možete da vidite sadžaj dokumenata.

operativni plan nastavnika

 

dodup1dodup2dodup3dodup4dodup5

 

Klett, Novi Logos i Freska otvaraju svoju platformu sa digitalnim udžbenicima

„Svi direktori osnovnih škola čiji nastavnici (koji predaju po reformisanom programu za prvi, drugi, peti i šesti razred osnovne škole) žele da koriste platformu sa digitalnim udžbenicima http://www.eucionica.rs, mogu da pošalju zahtev za formiranje digitalnih virtuelnih odeljenja na admin@eucionica.rs“, navodi se u saopštenju.

Platforma http://www.eucionica.rs ima ugrađen Sistem za upravljanje učenjem (LMS) koji omogućava nastavnicima da formiraju virtuelno odeljenje i organizuju učenje na daljinu (zadavanje domaćih zadataka, kontrolnih zadataka, pismenih zadataka i sl.).

Takođe omogućava praćenje rada učenika (koliko je gradiva u digitalnom udžbeniku pređeno, koliko zadataka je urađeno i sl.), rad na svim uređajima, desktop računarima, laptopovima, tabletima i mobilnim telefonima; rad na operativnim sistemima Windows, Android i iOS kao i rad na svim internet pretraživačima.

Nalog nije vezan za jedan ili dva računara, kao što je to slučaj sa većinom ostalih platformi. Sa bilo kog računara korisnik pristupa na isti način.

„Nakon dobijenog zahteva, kontaktiraćemo sa direktorima u najkraćem roku i oni će dobiti detaljne informacije o proceduri formiranja virtuelnih odeljenja“, dodaje se u saopštenju.

Link: Klett, Novi Logos, Freska

Obaveštenje o nastavi na daljinu

Obaveštenje Ministrastva prosvete o sprovođenju učenja na daljinu možete pročitati putem linka: Operativni plan za izvođenje nastave na daljinu

opplan

Edukativni sadržaji za učenje na daljinu koji se emituju na trećem kanalu Radio-televizije Srbije (RTS Kanal 3) za učenike osnovne škole
1) Svakodnevno, počev od 8.00 časova, šest dana u nedelji, biće emitovani posebno pripremljeni i adaptirani obrazovni sadržaji za učenike osnovne škole, koji obuhvataju obrađene nastavne jedinice izabranih predmeta, u skladu sa propisanim planom i programom nastave i učenja.
2) Časovi će biti emitovani na RTS Kanal 3, prema rasporedu po razredima, koji će dan pre emitovanja biti dostupan na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (rasporednastave.gov.rs), https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php?fbclid=IwAR34IoobJ-3XwMH4p_euNQxlKZQraEXxFEeMp-JqCAPvoAc6vYc58EsP2eY
3) Za sve učenike od 1. do 7. razreda emitovaće se obrazovni sadržaji u blokovima od po dva časa dnevno.
4) Za učenike 8. razreda emitovaće se edukativni sadržaji u blokovima od po tri časa dnevno, od kojih će dva uvek biti srpski jezik i matematika, a treći čas je jedan od predmeta koji se polažu na završnom ispitu. Ovo treba imati u vidu prilikom planiranja dodatne podrške predmetnih nastavnika (prezentacije, zadaci za vežbanje).
5) U narednim danima biće emitovani časovi i na jezicima nacionalnih manjina, o čemu će škole biti blagovremeno informisane putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Takođe, na platformi RTS Planeta za učenike pripadnike nacionalnih manjina koji u celosti pohađaju nastavu na maternjem jeziku, biće dostupni i drugi digitalni sadržaji, kao i snimci časova, o čemu će biti obavešteni putem sajta Ministarstva i sajtova nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
6) Za učenike kojima je potreban strukturiran individualizovan pristup u radu, odnosno prilagođavanje u okviru individualnog obrazovnog plana (IOP), IOP-1, IOP-2 i IOP-3), potrebno je da nastavnici pripreme posebne materijale za učenje i da ih učine dostupnim učenicima na način koji dogovore sa njihovim roditeljima.
7) U slučaju da internet nije dostupan svim učenicima, obaveza je direktora i odeljenskih starešina da raspored časova koji će biti emitovani na RTS Kanal 3 redovno objavljuju na mestu koje je direktno dostupno učenicima i roditeljima. Mesta na kojima može biti istaknut raspored su: ulaz škole, spoljašnja oglasna tabla i slično. Raspored časova može se prosleđivati i putem SMS poruka i društvenih mreža (Viber grupa i slično).

Svi emitovani časovi biće dostupni i na platformi RTS Planeta, gde se mogu naknadno i više puta pregledati, istog ili narednih dana. O ovoj mogućnosti, takođe, treba obavestiti učenike i roditelje i ukoliko je potrebno, dati odgovorajuću podršku za pristup ovoj platformi. Takođe, potrebno je obavestiti učenike i roditelje da operateri neće naplaćivati protok i prenos podataka za navedene edukativne sadržaje.
Istovremeno sa emitovanjem TV časova, nastavnici su u obavezi da, u saradnji sa odeljenjskim starešinama, ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima i/ili njihovim roditeljima i kada je potrebno da daju dodatna uputstva za učenje nakon emitovanih sadržaja (npr. dodatne prezentacije ili zadaci za vežbanje u radnoj svesci, domaći zadaci – eseji, analize, prezentacije, ilustracije, crteži i drugo). Ovo se odnosi i na predmete koji će biti manje zastupljeni učenjem preko kanala RTS Kanal 3 (muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravsteno vaspitanje, strani jezici, tehnika i tehnologija, informatika i drugo).

Raspored nastave

raspored

Raspored nastave od utorka 17. marta do subote 21. marta dostupan je na linku: Raspored nastave – osnovna škola

 

 

 

 

Važno saopštenje

Odlukom predsednika Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike od sutra (ponedeljak 16.3.2020.godine) se zatvaraju sve škole. To znači da učenici i nastavnici ostaju kod kuće i da sva kretanja treba svesti na minimum.

U toku sutrašnjeg dana će škole dobiti potrebne informacije i uputstva od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za organizovanje i sprovođenje nastave na daljinu počev od 17.3.2020.godine (utorak).

Sve učenike i roditelje molimo da prate obaveštenja na našem sajtu i fejsbuk stranici škole gde ćemo blagovremeno stavljati potrebne informacije i uputstva.